ΠΡΩΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

(Άρθρο 3)

ΠΡΟΣΟΧΗ

Εφιστάται η προσοχή του χειριστή στις πρόνοιες του περί Ταχύπλοων Σκαφών Νόμου του 1992 και ειδικότερα στα πιο κάτω:

1. Απαγορεύεται ο χειρισμός ταχύπλοου σκάφους χωρίς άδεια χειριστή.

2. Οι επιβαίνοντες πρέπει να φέρουν σωσίβιο ή πλευστικό βοήθημα και να κάθονται μόνο στα καθορισμένα καθίσματα.

3. Το κορδόνι αυτόματης διακοπής λειτουργίας της μηχανής πρέπει να είναι πάντοτε συνδεδεμένο με το χειριστή.

4. Απαγορεύεται ο χειρισμός ταχύπλοου σκάφους με τρόπο που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη ζωή ή τη σωματική ακεραιότητα ή την περιουσία οποιουδήποτε προσώπου ή με τρόπο που μπορεί να προκαλέσει οχληρία.

5. Απαγορεύεται η οδήγηση υπό την επίδραση οινοπνευματωδών ποτών ή ναρκωτικών φαρμάκων και ψυχοτρόπων ουσιών.

6. Απαγορεύεται η οδήγηση μέσα σε περιοχές λουομένων.