Συνοπτικός τίτλος

1. Οι περί Ταχύπλοων Σκαφών Νόμοι του 1992 μέχρι 2001 θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Ταχύπλοων Σκαφών Νόμοι του 1992 μέχρι 2001.