Αδικήματα και ποινές

14. Οποιοσδήποτε διαπράττει αδίκημα δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1) του άρθρου 8, του εδαφίου (5) του άρθρου 9 ή του εδαφίου (4) του άρθρου 10, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε φυλάκιση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα δύο χρόνια ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις δύο χιλιάδες (£2.000) λίρες ή και στις δύο ποινές.