Μόνιμη πλευστότητα και σύστημα αυτόματης διακοπής λειτουργίας

15.-(1) Κάθε ταχύπλοο σκάφος με ολικό μήκος μέχρι έξι (6) μέτρα πρέπει να είναι κατασκευασμένο ή διασκευασμένο με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι πρακτικά αβύθιστο.

(2) Κάθε ταχύπλοο σκάφος πρέπει να είναι εφοδιασμένο με σύστημα αυτόματης διακοπής λειτουργίας της μηχανής το οποίο όταν το σκάφος βρίσκεται σε κίνηση, πρέπει να είναι συνδεδεμένο με το χειριστή, ώστε σε περίπτωση μετακίνησης του χειριστή να διακόπτεται αυτόματα η λειτουργία της μηχανής.