Αδικήματα

19. Οποιοσδήποτε παραβαίνει ή παραλείπει να συμμορφωθεί προς οποιαδήποτε διάταξη του παρόντος Νόμου για την οποία δεν προβλέπεται ειδική ποινή στον παρόντα Νόμο είναι ένοχος αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τη χρονική περίοδο των δύο (2) ετών ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες (£3.000) λίρες ή και στις δύο αυτές ποινές.