Απαγόρευση επιβίβασης ή επέμβασης σε ταχύπλοο σκάφος

17. Απαγορεύεται η χωρίς νόμιμη εξουσιοδότηση ή εύλογη αιτία επιβίβαση οποιουδήποτε προσώπου σε ταχύπλοο σκάφος ή σε ρυμουλκούμενο από αυτό αντικείμενο ή η παρέμβαση στη λειτουργία οποιουδήποτε μέρους του μηχανισμού του.