Ειδική διάταξη

16Α. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του βασικού νόμου ή των κανονισμών που εκδίδονται με βάση αυτόν, η απαγόρευση της κυκλοφορίας των θαλάσσιων σκούτερ μεταξύ των ωρών 1.00 μ.μ. και 4.00 μ.μ. που ισχύει για την περίοδο από την 1η Μαΐου μέχρι την 30ή Σεπτεμβρίου δεν εφαρμόζεται, όταν αυτά διακινούνται σε απόσταση μεγαλύτερη από 500 μέτρα από την πλησιέστερη ακτή.