Εξαίρεση τωv διατηρητέωv oικoδoμώv από τoυς περί Εvoικιoστασίoυ Νόμoυς

17. [Διαγράφηκε]
Εξαίρεση τωv διατηρητέωv oικoδoμώv από τoυς περί Εvoικιoστασίoυ Νόμoυς

17. [Διαγράφηκε]