Συνοπτικός τίτλος

1. Οι περί Ταμείου για το Σύνδρομο Επίκτητης Ανοσοποιητικής Ανεπάρκειας (ΣΕΑΑ) Νόμοι του 1992 και οι περί Ταμείου για το Σύνδρομο Επίκτητης Ανοσοποιητικης Ανεπάρκειας (ΣΕΑΑ) Νόμοι του 1996 θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Ταμείου για το Σύνδρομο Επίκτητης Ανοσοποιητικής Ανεπάρκειας (ΣΕΑΑ) Νόμοι του 1992 μέχρι 1996.