Κατάργηση

7. Ο περί Τραπεζικών Αργιών Νόμος καταργείται.