Κανονισμοί

16. Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει Κανονισμούς για καλύτερη εφαρμογή του παρόντος Νόμου οι οποίοι κατατίθενται στη Βουλή των Αντιπροσώπων προς έγκριση.