Εξουσία έρευνας οχημάτων και σκαφών

82Α. Ανεξάρτητα από οποιαδήποτε άλλη εξουσία παραχωρείται δυνάμει της τελωνειακής ή και της άλλης νομοθεσίας, οποιοσδήποτε εξουσιοδοτημένος λειτουργός για τη διαπίστωση ή την εξασφάλιση της τήρησης της τελωνειακής ή και της άλλης νομοθεσίας, δύναται να ερευνά οποιοδήποτε μη ευρισκόμενο σε κίνηση όχημα ή σκάφος ή να σταματά και ερευνά οποιοδήποτε όχημα ή σκάφος με σκοπό την κατακράτηση ή κατάσχεση ως υποκείμενα εις δήμευση εμπορεύματα που-

(α) υπόκεινται σε δασμό ή και φόρο που δεν έχει καταβληθεί ή για τον οποίο δεν κατατέθηκε εγγύηση·

(β) μεταφέρονται παράνομα από κάποιο τόπο σε άλλο·

(γ) υπόκεινται σε δήμευση δυνάμει της τελωνειακής ή και της άλλης νομοθεσίας:

Νοείται ότι, οι διατάξεις του παρόντος  άρθρου εφαρμόζονται και σε οποιοδήποτε όχημα ή σκάφος μεταφέρει οτιδήποτε, για το οποίο υπάρχει εύλογη υποψία ότι χρησιμοποιείται ή χρησιμοποιήθηκε ή δυνατόν να χρησιμοποιηθεί με σκοπό τη διάπραξη αδικήματος κατά παράβαση της τελωνειακής ή και της άλλης νομοθεσίας.