Εξουσία για παρεμπόδιση απόπλου πλοίου ή αναχώρησης αεροσκάφους

28. Σε περίπτωση που ο Διευθυντής έχει υποψία ότι πλοίο ή αεροσκάφος προτίθεται ή ενδέχεται να αναχωρήσει εκτός της Δημοκρατίας, από οποιοδήποτε τόπο εκτός από λιμένα ή τελωνειακό αερολιμένα ή από λιμένα ή τελωνειακό αερολιμένα πριν συμπληρωθούν οι απαιτούμενες τελωνειακές διατυπώσεις, αυτός δύναται να δώσει οδηγίες για να ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα για την κατακράτηση του πλοίου ή του αεροσκάφους ή με άλλο τρόπο, για παρεμπόδιση του απόπλου ή της αναχώρησης.