Απαγορευτικές διατάξεις και περιορισμοί

100. Όταν οποιοδήποτε πρόσωπο με πράξη ή παράλειψή του παραβαίνει απαγορευτικές διατάξεις ή περιορισμούς που προβλέπονται από την τελωνειακή ή την άλλη νομοθεσία είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και υπόκειται σε χρηματική ποινή μέχρι δέκα χιλιάδες ευρώ (€10.000) ή σε φυλάκιση μέχρι πέντε (5) χρόνια ή και στις δύο αυτές ποινές.