Άρνηση προσέλευσης προσώπου για εξέταση

90. Οποιοδήποτε πρόσωπο, χωρίς εύλογη αιτία, αρνείται να προσέλθει προς εξέταση όπως απαιτείται στο άρθρο 85 του παρόντος Νόμου, είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και υπόκειται σε χρηματική ποινή μέχρι δύο χιλιάδες ευρώ (€2.000) ή σε φυλάκιση μέχρι ένα χρόνο ή και στις δύο αυτές ποινές.