Τελωνειακός αερολιμένας

13. Τελωνειακός αερολιμένας αποτελεί οποιοδήποτε αεροδρόμιο το οποίο με όπως ορίζεται σε Διατάγματα Διάταγμα του Υπουργικού Συμβουλίου που έχουν εκδοθεί δυνάμει των περί Αποικιακής Αεροπλοϊας Διαταγμάτων του 1955 μέχρι 1958 και του περί Τελωνείων και Φόρων Κατανάλωσης Νόμου του 1967 μέχρι (Αρ. 4) του 2003, δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, ορίζεται ως τόπος προσγείωσης και αναχώρησης αεροσκαφών για τους σκοπούς της εκάστοτε σε ισχύ τελωνειακής ή της άλλης νομοθεσίας.