Υποβολή διασάφησης διαμετακόμισης εντός της Δημοκρατίας

62.-(1)Για τη διακίνηση υπό καθεστώς διαμετακόμισης μη ενωσιακών εμπορευμάτων μεταξύ δύο (2) σημείων που βρίσκονται εντός του τελωνειακού εδάφους της Δημοκρατίας, επί των οποίων οφείλονται δασμός ή και φόροι με αναστολή είσπραξης αυτών, υποβάλλεται στον Διευθυντή διασάφηση διαμετακόμισης υπό τους όρους που προβλέπονται για την εφαρμογή του καθεστώτος της ενωσιακής διαμετακόμισης.

(2) Ο Διευθυντής δύναται να επιτρέψει τη διακίνηση εμπορευμάτων για τα οποία αναγράφεται σε δηλωτικό πλοίου ή αεροσκάφους ότι προορίζονται να μεταφερθούν σε άλλο προορισμό και, σε τέτοια περίπτωση, ο πλοίαρχος και ο ναυτικός πράκτορας ή ο κυβερνήτης του αεροσκάφους και η αεροπορική εταιρεία έχουν τις ευθύνες και υποχρεώσεις του δικαιούχου του καθεστώτος.