Πεδίο εφαρμογής

3.–(1) Με την επιφύλαξη του εδαφίου (2), ο παρών Νόμος εφαρμόζεται σε ναυτικά ατυχήματα ή/ και ναυτικά συμβάντα-

(α) στα οποία εμπλέκεται κυπριακό πλοίο, ανεξαρτήτως του τόπου όπου συνέβη το ναυτικό ατύχημα ή/ και το ναυτικό συμβάν· ή

(β) τα οποία λαμβάνουν χώρα εντός της αιγιαλίτιδας ζώνης ή των εσωτερικών υδάτων της Δημοκρατίας, ανεξαρτήτως της σημαίας που φέρει οποιοδήποτε πλοίο που εμπλέκεται στο ναυτικό ατύχημα ή/ και στο ναυτικό συμβάν· ή

(γ) τα οποία αφορούν άλλα ουσιαστικά συμφέροντα της Δημοκρατίας, ανεξαρτήτως του τόπου όπου λαμβάνει χώρα το ναυτικό ατύχημα ή και το ναυτικό συμβάν, και ανεξαρτήτως της σημαίας που φέρει οποιοδήποτε πλοίο που εμπλέκεται στο ναυτικό ατύχημα ή/ και ναυτικό συμβάν.

(2) Ο παρών Νόμος δεν εφαρμόζεται σε ναυτικά ατυχήματα ή/ και ναυτικά συμβάντα που αφορούν μόνο-

(α) πολεμικά και οπλιταγωγά πλοία και άλλα πλοία, την κυριότητα ή τη διαχείριση των οποίων έχει κράτος μέλος και τα οποία χρησιμοποιούνται μόνο για την παροχή δημόσιων μη εμπορικών υπηρεσιών·

(β) μη μηχανοκίνητα πλοία, ξύλινα πλοία πρωτόγονης κατασκευής, θαλαμηγούς ή/ και σκάφη αναψυχής που δεν χρησιμοποιούνται για εμπορικούς σκοπούς, εκτός αν είναι επανδρωμένα ή πρόκειται να επανδρωθούν με πλήρωμα και μεταφέρουν περισσότερους από δώδεκα (12) επιβάτες για εμπορικούς σκοπούς·

(γ) σκάφη εσωτερικής ναυσιπλοΐας που πλέουν σε εσωτερικές πλωτές οδούς·

(δ) αλιευτικά σκάφη μήκους μικρότερου των 15 μέτρων ·

(ε) μόνιμες υπεράκτιες μονάδες γεώτρησης.