Συμμετοχή σε στοίχημα κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος Νόμου

81. Πρόσωπο το οποίο συμμετέχει σε στοίχημα το οποίο διεξάγεται κατά παράβαση του παρόντος Νόμου ή συμμετέχει ως παίκτης σε παιγνιομηχανήματα περιορισμένου οφέλους, σε τυχερά παιχνίδια παρεχόμενα σε απευθείας σύνδεση, σε στοιχήματα που διεξάγονται μέσω ανταλλακτηρίων στοιχημάτων, σε εκτεινόμενα στοιχήματα και σε κυνοδρομίες που διεξάγονται κατά παράβαση των άρθρων 83, 84, 85, 86 και 87 είναι ένοχο αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει το ένα έτος ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πενήντα χιλιάδες ευρώ (€50.000) ή και στις δύο αυτές ποινές.