Υποχρέωση αδειούχου αποδέκτη Κλάσης Α για διατήρηση δελτίων

53. Αδειούχος αποδέκτης Κλάσης Α διατηρεί τα δελτία στοιχήματος και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο σχετικό με την παροχή υπηρεσιών στοιχήματος για περίοδο πέντε (5) ετών και απαγορεύεται να τα καταστρέψει μετά την πάροδο των πέντε (5) ετών χωρίς την προηγούμενη έγκριση της Αρχής.