Αδίκημα για παράβαση των διατάξεων του άρθρου 51, 52 ή 53

54. Πρόσωπο το οποίο παραβαίνει τις διατάξεις του άρθρου 51, 52 ή 53 είναι ένοχο αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης του υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει το ένα έτος ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις εκατό πενήντα χιλιάδες ευρώ (€150.000) ή και στις δύο αυτές ποινές.