Έλεγχος συστήματος μηχανογράφησης

55. Ο αιτητής υποβάλλει το προτεινόμενο σύστημα μηχανογράφησης σήμανσης δελτίων ή το ήδη εγκεκριμένο σύστημα μηχανογράφησης για έλεγχο, πριν το θέσει σε λειτουργία και το κόστος του ελέγχου βαρύνει τον ίδιο.