Απαγόρευση παιγνιομηχανημάτων περιορισμένου οφέλους

83. Πρόσωπο το οποίο κατέχει ή λειτουργεί παιγνιομηχανήματα περιορισμένου οφέλους ή παρέχει υπηρεσίες για διεξαγωγή στη Δημοκρατία παιγνιομηχανημάτων περιορισμένου οφέλους είναι ένοχο κακουργήματος και σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τριακόσιες χιλιάδες ευρώ (€300.000) ή και στις δύο αυτές ποινές.