Απαγόρευση τυχερών παιχνιδιών καζίνο παρεχομένων με απευθείας σύνδεση

84. Πρόσωπο το οποίο κατέχει ή λειτουργεί μηχανές με τις οποίες παρέχονται υπηρεσίες ή παρέχει υπηρεσίες για διεξαγωγή στη Δημοκρατία τυχερών παιχνιδιών καζίνου παρεχομένων με απευθείας σύνδεση είναι ένοχο κακουργήματος και σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τριακόσιες χιλιάδες ευρώ (€300.000) ή και στις δύο αυτές ποινές.