Απαγόρευση ανταλλακτηρίων στοιχημάτων

85.-(1) Απαγορεύεται η διεξαγωγή στοιχημάτων μέσω ανταλλακτηρίων στοιχημάτων.

(2) Πρόσωπο το οποίο παρέχει υπηρεσίες για τη διεξαγωγή στοιχήματος διαμέσου ανταλλακτηρίου στοιχημάτων είναι ένοχο κακουργήματος και σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τριακόσιες χιλιάδες ευρώ (€300.000) ή και στις δύο αυτές ποινές.