Ίδρυση Ενιαίας Τράπεζας Ηλεκτρονικών Φακέλων Υγείας

28. Η Αρχή δημιουργεί και λειτουργεί την Ενιαία Τράπεζα Ηλεκτρονικών Φακέλων Υγείας στην οποία δημιουργείται και αποθηκεύεται ο Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας του Πολίτη:

Νοείται ότι η Αρχή δύναται να αναθέτει το σχεδιασμό, την ανάπτυξη, τη διατήρηση και τη λειτουργία της Ενιαίας Τράπεζας σε ανάδοχο κατόπιν δημόσιου διαγωνισμού.