ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

Ο περί Διαβατηρίων (Ψευδείς Παραστάσεις) Νόμος (ΚΕΦ.111)

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ