ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

Ο περί Δημοσίων Υπαλλήλων (Αναπροσαρμογή Μισθών) Νόμος του 1983 (4/1983)

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ