ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

Ο περί της Διαδικασίας Εξασφάλισης Άδειας για Λειτουργία Κέντρων Αναψυχής Νόμος του 1999 (108(I)/1999)

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ