ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

Ο περί της Υποχρεωτικής Προσαρμογής των Ηλεκτρονικών Συστημάτων, των Συσκευών και των Συστημάτων Πληροφορικής στο Εργασιακό Περιβάλλον Του Έτους 2000 Νόμος του 1999 (118(I)/1999)

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ