ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

Ο Περί Αναστολής της Έναρξης Ισχύος των Άρθρων 16 μέχρι και 18 του περί Οργανωμένων Ταξιδιών, Διακοπών και Περιηγήσεων Νόμου του 1998, Νόμος του 1999 (23(I)/1999)

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ