ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

Ο περί Μεταφοράς του Μόνιμου Μηνιαίου Προσωπικού του Διεθνούς Συνεδριακού Κέντρου Κύπρου στο Δημόσιο Τομέα Νόμος του 2009 (65(I)/2009)

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ