Έφεση εναντίον καθορισμένου ποσού

7. Εντός δέκα ημερών από τη δημοσίευση του καταλόγου όπως προαναφέρθηκε κάθε πρόσωπο που θεωρεί τον εαυτό του δυσαρεστημένο από αυτόν δύναται να υποβάλει έφεση στο Διοικητή της Επαρχίας ο οποίος με κάθε δυνατή ταχύτητα ερευνά και αποφασίζει το ποσό που πρέπει να πληρωθεί από κάθε πρόσωπο που παραπονείται με τον τρόπο αυτό, και η απόφαση του είναι τελική.