Σε περίπτωση προσώπου με ανικανότητα, η αποζημίωση θα πληρώνεται σε κηδεμόνα ή αντιπρόσωπο

16. Σε περίπτωση οποιουδήποτε προσώπου που δικαιούται αποζημίωση βάσει του Νόμου αυτού τελεί υπό ανικανότητα ή διαμένει στο εξωτερικό, οποιοδήποτε ποσό το οποίο δυνατό να δικαιούται σε σχέση με αποζημίωση δύναται να πληρωθεί στον κηδεμόνα του, ή σε δεόντως εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο, αν υπάρχει ή, σε περίπτωση έλλειψης τέτοιου κηδεμόνα ή αντιπροσώπου, στο Επαρχιακό Δικαστήριο της Επαρχίας εντός της οποίας βρίσκεται η γη αναφορικά με την οποία πληρώνεται, για να διατεθεί όπως το Δικαστήριο διατάξει προς όφελος του προσώπου που δικαιούται αυτή.