Διάταγμα που απαγορεύει ταφές σε παλιό νεκροταφείο

15. Με την έκθεση του Διοικητή ότι η τοποθεσία έχει εγγραφεί, είναι νόμιμο για το Υπουργικό Συμβούλιο, αν το θεωρεί ορθό, να διατάξει όπως από και μετά την ημέρα που ονομάζεται στο διάταγμα αυτό, καμιά ταφή δεν θα γίνεται σε οποιοδήποτε τόπο ή τόπους ταφής στη θέση του οποίου οποιοδήποτε νέο νεκροταφείο παραχωρήθηκε όπως προαναφέρθηκε.