Παραχώρηση νεκροταφείου από τον ιδιοκτήτη τοποθεσίας

17. Ο ιδιοκτήτης τοποθεσίας, που αναφέρθηκε από το Διευθυντή Ιατρικών Υπηρεσιών ή οποιοδήποτε Ιατρικό Λειτουργό, που εξουσιοδοτήθηκε από αυτόν για το σκοπό αυτό ότι είναι πρέπουσα και κατάλληλη τοποθεσία για να χρησιμοποιηθεί ως νεκροταφείο, δύναται, αφού καταχωρήσει στο Επαρχιακό Κτηματολόγιο όπου βρίσκεται η τοποθεσία γραπτό έγγραφο για το σκοπό αυτό, να παραχωρήσει την τοποθεσία αυτή για να χρησιμοποιηθεί ως νεκροταφείο από την θρησκευτική κοινότητα πόλης, χωριού ή ενορίας και μετά από αυτό η τοποθεσία αυτή εγγράφεται στα βιβλία του Επαρχιακού Κτηματολογίου ως δημόσιο νεκροταφείο για τη χρήση της θρησκευτικής αυτής κοινότητας και ενδιαφερόμενης πόλης, χωριού ή ενορίας και οι διατάξεις του άρθρου 5 ως προς τα αποτελέσματα της εγγραφής αυτής θα εφαρμόζονται τηρουμένων των αναλογιών.