Όταν τα χρήματα δεν επαρκούν, εξουσία συγκέντρωσης συμπληρωματικών εισφορών

10. Όταν φανεί ότι τα χρήματα που μαζεύτηκαν από το Δήμο ή τον κοινοτάρχη και την Επιτροπή, ανάλογα με την περίπτωση, δεν επαρκούν για να καλύψουν τα έξοδα της αποζημίωσης για τη γη που λήφθηκε, και αυτά της περίφραξης του νεκροταφείου, ο Δήμος ή ο κοινοτάρχης και η Επιτροπή, ανάλογα με την περίπτωση, δύνανται να κατανείμουν το ποσό του ελλείμματος μεταξύ των κατοίκων της πόλης, χωριού, ή ενορίας, οι οποίοι ανήκουν στη θρησκευτική κοινότητα για τη χρήση της οποίας παραχωρήθηκε το νεκροταφείο, κατά τον ίδιο τρόπο και με το ίδιο δικαίωμα έφεσης στο Διοικητή της Επαρχίας, και με τις ίδιες διατάξεις ως προς την πληρωμή και συλλογή, όπως προνοείται στο Νόμο αυτό για την αρχική συνεισφορά.