Απόφαση όσον αφορά τον τύπο ταχυδρομικού δέματος

14. [Διαγράφηκε]