Απόφαση σε περίπτωση χρησιμοποίησης ρυπαρών γραμματοσήμων

13. [Διαγράφηκε]