Επιστολές που φθάνουν ή που ταχυδρομούνται με πλαστά ή χρησιμοποιημένα γραμματόσημα

15. [Διαγράφηκε]