Πρόσωπο ή τηλεγραφική εταιρεία αδειούχα, βάσει του Νόμου αυτού ή τηλεγραφητής δεν ευθύνονται για μεταβίβαση λιβέλλου

19. Κανένα πρόσωπο ή τηλεγραφική εταιρεία που έχει άδεια βάσει του Νόμου αυτού ή τηλεγραφητής δεν υπόκειται σε ποινική διαδικασία, ή σε αγωγή για αποζημιώσεις, λόγω του ότι κατά τη διάρκεια της εργασίας ή απασχόλησης του μεταβίβασε ή διαβίβασε ή έλαβε μέρος στη μεταβίβαση ή διαβίβαση οποιασδήποτε δυσφήμησης με τηλέγραφο.