Καμιά ευθύνη προσώπου ή τηλεγραφικής εταιρείας αδειούχας βάσει του Νόμου αυτού ή τηλεγραφητή σε ορισμένες περιπτώσεις

20. Καμιά αξίωση ή απαίτηση εναντίον προσώπου ή τηλεγραφικής εταιρείας που έχει άδεια βάσει του Νόμου αυτού ή τηλεγραφητή δεν εγείρεται λόγω οποιουδήποτε σφάλματος σε οποιοδήποτε τηλεγράφημα ή παράλειψης από οποιοδήποτε τηλεγράφημα, ή αργοπορίας στη μεταβίβαση οποιουδήποτε τηλεγραφήματος, ή λόγω οποιασδήποτε αργοπορίας στην παράδοση, ή λόγω κακής παράδοσης ή μη παράδοσης, οποιουδήποτε τηλεγραφήματος, ούτε λόγω παράλειψης αποστολής ή λήψης οποιουδήποτε τηλεγραφήματος, από οποιαδήποτε αιτία εκτός από κακοβουλία ή απάτη του προσώπου αυτού ή τηλεγραφικής εταιρείας ή τηλεγραφητή, το σφάλμα, παράλειψη, αργοπορία, κακή παράδοση ή μη παράδοση οφείλεται.