Τηλεγραφήματα τα οποία δυνατό να μη γίνουν δεκτά προς μεταβίβαση

18. Τηλεγραφητής δύναται να αρνηθεί να μεταβιβάσει οποιοδήποτε τηλεγράφημα το οποίο κατά τη γνώμη του περιέχει οτιδήποτε στο περιεχόμενο του, στη διεύθυνση ή την υπογραφή, το οποίο είναι βλάσφημης, αισχρής ή δυσφημηστικής φύσεως, ή το οποίο αντίκειται στο νόμο ή την ευπρέπεια.