Διαδικαστικοί Κανονισμοί

14. Ο Κυβερνήτης, με τη συμβουλή και βοήθεια του Αρχιδικαστή, δύναται από καιρό σε καιρό με έγγραφο που φέρει την υπογραφή και την επίσημη σφραγίδα του Κυβερνήτη και την υπογραφή του Αρχιδικαστή να εκδίδει Διαδικαστικούς Κανονισμούς που ρυθμίζουν την πρακτική και διαδικασία (περιλαμβανομένων κλιμάκων δικαιωμάτων και εξόδων) σε σχέση με διαδικασίες βάσει των άρθρων 12 και 13 του Νόμου αυτού.