Οι οδοί δεν δύνανται να φράσσονται

9. Κάθε τηλεγραφική γραμμή ή πάσσαλος που κατασκευάζεται ή τοποθετείται μέσα, πάνω, υπεράνω, κατά μήκος ή κατά πλάτος οποιασδήποτε οδού, πρέπει να κατασκευάζεται ή τοποθετείται με τέτοιο τρόπο ώστε να μη σταματά, φράσσει, εμποδίζει ή παρενοχλεί τη διάβαση κατά μήκος της οδού αυτής.