Επιστροφή καταβληθέντος δασμού ή και φόρου επί παράγωγων προϊόντων

166Α. Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται με Κανονισμούς να καθορίσει τους όρους και προϋποθέσεις επιστροφής των εισαγωγικών δασμών ή και φόρων που αναλογούν σε εμπορεύματα σε σχέση με τα οποία ο Διευθυντής ικανοποιείται ότι, μετά τον τελωνισμό τους για επιτόπια κατανάλωση, έχουν υποβληθεί σε μια ή περισσότερες εργασίες τελειοποίησης και στη συνέχεια έχουν επανεξαχθεί ως παράγωγα προϊόντα.