Απαγόρευση χειρισμού ταχύπλοου σκάφους χωρίς τη συναίνεση του ιδιοκτήτη

6. Απαγορεύεται ο χειρισμός ταχύπλοου σκάφους από οποιοδήποτε πρόσωπο χωρίς τη συγκατάθεση του ιδιοκτήτη ή, σε περίπτωση ενοικίασης του σκάφους, χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση του ιδιοκτήτη ή άλλη νόμιμη εξουσιοδότηση.