Επενδύσεις

6. Οποιαδήποτε χρηματικά ποσά, που κατατίθενται στο ταμείο, μπορούν να επενδύονται κατά τον τρόπο που εκάστοτε καθορίζει ο Υπουργός, με την έγκριση του Υπουργού Οικονομικών.