Ειδοποιήσεις, κλπ., δίνονται την επόμενη ημέρα

4. Εάν η ημέρα κατά την οποία οποιαδήποτε συναλλαγματική ή άλλο μεταβιβάσιμο έγγραφο πρέπει να παρουσιαστεί ή οποιαδήποτε ειδοποίηση σχετική με αυτό πρέπει να δοθεί είναι τραπεζική αργία, τότε η εν λόγω συναλλαγματική θα παρουσιαστεί ή η εν λόγω ειδοποίηση θα δοθεί την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα της τραπεζικής αυτής αργίας.