Εξουσία σύλληψης χωρίς δικαστικό ένταλμα

86. Οποιοσδήποτε εξουσιοδοτημένος λειτουργός έχει εξουσία, χωρίς δικαστικό ένταλμα να συλλαμβάνει κάθε πρόσωπο το οποίο βρίσκει να αποπειράται να διαπράξει ή να διαπράττει οποιοδήποτε αυτόφωρο αδίκημα δυνάμει των διατάξεων της τελωνειακής ή της άλλης νομοθεσίας για το οποίο προβλέπεται ποινή φυλάκισης.